Aanmelden

U dient alle onderstaande velden in te vullen indien u gebruik wenst te maken van de wijnopslag. Onvolledige formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen.
 
Grand Cru Wijnopslag
Deurningerstraat 28
7571 BD Oldenzaal

Na ontvangst van uw formulier zullen wij u per e-mail een klantnummer toekennen voor de wijnopslag waarmee u, door middel van het mutatieformulier, uw wijnen bij ons kunt aanmelden.
 

Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan Grand Cru Wijnopslag om van bovengenoemd bank- of girorekening bedragen af te schrijven welke verschuldigd zijn voor het gebruik van de wijnopslag.

Indien u niet akkoord gaat met een afschrijving kunt u deze terugboeken (storneren) binnen 30 werkdagen na afschrijving van het bedrag, U dient dit zelf bij uw bank aan te geven.

De bedragen zullen worden afgeschreven binnen 14 dagen na ontvangst van onze factuur.

Indien u deze machtiging in de toekomst in wilt trekken kunt u dit schriftelijk melden aan Grand Cru Wijnopslag. Wij zullen dan verder geen gebruik meer maken van uw machtiging


Algemeen
Achternaam:*
Voorletters:*
Aanhef:*
Contact gegevens
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Telefoon:*
E-mail:*
Betaling
Bankrekening:*
Banknaam:*
Plaats Bank:*
Akkoord met Incasso:*
Antispam en verzendenEen * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!